Семена домати Ред Пеър

Старинен сорт домат Ред Пеър тип круша. Великолепен вкус, тънка ципа. За разлика от розовите салатни сортове, чиято месеста част е доста водниста, то при червената круша месото е сладко и плътно. Индетерминантен колов сорт. Високодобивен сорт. Индетерминантен колов сорт. Високодобивен сорт