калиев сулфат

Калиев сулфат 5 kg

0 от 5

17.80лв.

5 кг.

Описание

Калиев сулфат

5кг.

Напълно разтворим във вода, поради което хранителните елементи калий и сяра са директно усвоими за растенията. Практически безхлорен тор (max 1% Cl) и затова е идеален източник на калий за чувствителни на хлор култури. Има нисък индекс на засоляване в сравнение с други калиеви торове, поради което е особено подходящ за торене на доходоносни специални култури и при интензивно отглеждане на културите.
Природен продукт, тъй като се получава от естествени суровини. Не е хигроскопичен и затова се съхранява добре. Съдържащите се в калиевия сулфат хранителни елементи – калий и сяра са решаващи фактори за повишаване на качеството. Те играят основна роля в обмяната на веществата в растенията, като например синтез на захари и скорбяла, образуване на белтъчини, транспорт на асимилати и активиране на ензимите.

Additional Information

Weight 5 кг