Изчерпан

Кристалон жълт

0 от 5

3.50лв.

200 гр

Подходящ за третиране на разсади и за стартиране на културите в началото на вегетацията.Формула с високо съдържание на фосфор, лесно усвоим при вегетативния растеж.
Съдържание:
Азот / N / – 13 % Бор – 0.0025%
Амониев азот – 4.4 % Желязо – 0.070%
Нитратен азот – 8.6 % Манган – 0.040%
Фосфор / P2O5 /- 40.0 % Мед – 0.010%
Калий / K2O/ – 13.0 % Молиблен – 0.004%
Приложение: Листно приложение при всички култури.
Норма на торене: 200 – 500 г/дка (1-2 гр/л през 5-10 дни) чрез поливка при всички култури
Когато се ползва в комбинация с пестициди се ползва ниската доза от 200 г/дка

Изчерпан