Кристалон лилав

0 от 5

4.90лв.

200гр
КРИСТАЛОН лилав е формула подобряваща вегетативният растеж и нарастването на плодовете. Състав, подходящ за култури отглеждани на почви, добре запасени с калий и за растения предпочитащи хранителна среда със слабо кисела реакция. подходяща за култури с високи изисквания към храненето с азот и сяра. Подходящ за приложение при фертигация и хидропоника. Не съдържа примеси и хлор. Напълно разтворим във вода.
Съдържание:
•Азот / N / – 19 %
•Амониев азот – 15.6 %
•Нитратен азот – 3.4 %
•Фосфор / P2O5 / – 6 %
•Калий / K2O/ – 6 %
•Магнезий /MgO / – 1%
•Сяра /SO3/ – 45%
Микроелементи
•Бор 0.025 %
•Желязо 0.070 %
•Манган 0.040 %
•Мед 0.010 %
•Молибден 0.0004%
•Цинк 0.025 %

Additional Information

Weight 0.030 кг