Кристалон син

0 от 5

4.90лв.

200гр
Приложение: Универсална формула, подходяща за торене на всички култури във фаза вегетативен растеж. ФЕРТИГАЦИЯ – прилага се в количество 1-2 г/л или торова норма 5-7 кг/дка през 10-15 дни. Смесим с повечето пестициди. Концентрация: 200-500 г/дка с р-р в концентрат 0,3 – 0,5 %.
Съдържание:
Азот / N / – 17 %
Амониев азот – 9 %
Нитратен азот – 8 %
Фосфор / P2O5 /- 6 %
Калий / K2O/ – 18 %
Магнезий /MgO / – 2%
Сяра /SO3/ – 20 %

Микроелементи
Бор 0.025 %
Желязо 0.070 %
Манган 0.040 %
Мед 0.010 %
Молибден 0.0004%
Цинк 0.025 %

Additional Information

Weight 0.200 кг