Изчерпан

Лактофол за лозя

0 от 5

5.90лв.

500мл
Лактофол за лозя– специализирана модификация за листно хранене на лозя. Третирането на лозите с Лактофол за лозя засилва растежните прояви и се увеличава общата листна повърхност, зрелия едногодишен прираст на леторастите по дължина и по тегло. Предотвратява се преждевременното пожълтяване на листата. Увеличава се добивът с 20-30% и се повишава захарността (постига се по- ниска киселинност). Подобряват се качествените показатели – зърната наедряват, стабилизира се ципата и се намаляват загубите от загниване. Подобряват се винените качества. Третираните с Лактофол лозови насаждения са по- устойчиви на неблагоприятни климатични условия и заболявания.
• Фаза „5- 8- лист”- Лактофол Лозя, в доза 400мл/дка
• Фаза „ край на цъфтеж”- Лактофол Лозя в доза 400мл/дка
• Фаза „наедряване на зърното”- Лактофол Лозя в доза 600 мл/дка
• Фаза „избистряне”- Лактофол Лозя в доза 600 мл/дка при работен разтвор 15-20л/дка.
СЪСТАВ:Тегловни % Микроелементи Тегловни%
Азот (N) 15,0 Бор (В) 0,300
в това число: нитратен 7,0 Мед (Сu) 0,010
амониев 4,8 Желязо (Fe) 0,700
амиден 3,2 Манган (Mn) 0,010
(с ниско съдържание на биорет) Молибден (Мо) 0,001
Калиев оксид (К2О) 7,5 Цинк (Zn) 0,007
Магнезиев оксид(MgO) 1,7 Физиологичноактивни вещества

Изчерпан