Изчерпан

Лактофол бор

0 от 5

5.90лв.

500мл
Лактофол В е предназначен за третиране на боролюбиви култури – захарно цвекло, слънчоглед, пипер, рапица и други. Съотношението на макро – и микроелементи е предназначено да задоволи потребностите на тези култури във важни фази от тяхното развитие.
Резулатът – повишено съдържание на сухо вещество, захари, процент масленост – качествена продукция.
СЪСТАВ:Тегловни % Микроелементи Тегловни %
Азот (N) 14,0 Бор (В) 0,750в това число: нитратен 7,0 Мед (Сu) 0,010амониев 4,0 Желязо (Fe) 0,030,амиден 3,0 Манган (Mn) 0,015,(с ниско съдържание на биорет) Молибден (Мо) 0,001,Калиев оксид (К2О) 14,0 Цинк (Zn) 0,007,Магнезиев оксид (MgO) 1,5 Физиологичноактивни вещества
КУЛТУРИ:Пипер, слънчоглед, люцерна за семе, цвекло- захарно, кръмно, ябълка, круша, рапица.

Изчерпан